ฝันว่าโมโห

ฝันว้าตัวเองโมโห ทุบตีด่าว้าคนในบ้าน ทายว่า ญาติมิตรบริวารนับถือ ยำเกรง และจงรักภักดี

เลขเสี่ยงโชค         ยังไม่ควรเสี่ยงโชค