แขนขา

ฝันเห็นแขนขาของคนที่ขาดตกอยู่กลางถนน หรือแขนขาของตนมีอันต้องถูกตัด ทายว่า จะต้องเสียญาติผู้ใหญ่ หรือบัตรหลานภายในบ้าน หรือมิฉะนั้นตนเองจะต้องพลัดพรากจากบ้าน