ขวาน

ฝันเห็นขวานหรือได้จับขวาน หรือมีดพล้าอาวุธต่างๆ ทายว่า จะมีศัตรูคิดปองร้าย แต่เป็นชั่งระยะเวลาสหนึ่งแล้วก็สลายไป ให้ระวังในช่วงระยะเวลา 3-7 วัน

เลขเสี่ยงโชค 76 66 37 673 671 607 866