ฝันเห็นย่าม

ฝันเห็นย่ามหรือกระเป๋า หรือได้จับต้อง ได้หยิบมาสะพายถือคล้องในมือ ทายว่า ท่านจะได้รับเคราะห์หนุกจาการเจ็บไข้ได้ป่วย หรือมิฉะนั้น ก็จะต้องเสียทรัพย์สินภายในบ้าน

เลขเสี่ยงโชค         ยังไม่ควรเสี่ยงโชค