ฝันเห็น กระจาด

ฝันเห็นกระจาดหรือตะกร้า,เข่งสานด้วยไม้ไผ่ หรือฝันว่า ได้แบกเข่งได้จับกระจาด ทายว่า จะได้รับความเดือดร้อนจากการรับรองหรือการค้ำประกัน, การค้าขายเกี่ยวกับเงินเชื่อ หรืออาจถูกฉ้อโกงทรัพย์สิน