ฝันว่าด่า

ฝันว่าด่าหรือทะเลาะวิวาทกันด้วยถ้อยคำที่หยาบคลาย ทายว่า ท่านจะพบกับสหายหน้าใหม่ ต่อมาจะเกิดการผิดใจกันขึ้นอาจจะถึงขั้นขึ้นโรงศาล


เลขเสี่ยงโชค ไม่ควรเสี่ยงโชค