กรงนก

ฝันเห็นกรงนก ฝันว่าได้หิ้วกรงนก และมีนกอยู่ในกรง ทายว่า ท่านจะได้รับโชคภาพเป็นสิ่งมีชีวิต  เช่น คู่ครอง หรือบุตรบริวาร

เลขเสี่ยงโชค  46 86 146 648