ฝันเห็นรังนก

ฝันเห็นรังนกบนต้นไม้ มีทั้งลูกนกและไข่ ถ้าได้จับต้อง ทายว่า จะได้รับโชคเป็นข้าวของหรือชื่อเสียง
แต่ถ้าฝันเห็นรังนกตกจากกิ่งไม้ ทายว่า จะได้รับข่าวดีหรือข่าวร้ายจากญาติมิตรทางไกล

เลขเสี่ยงโชค         56         84         456        484         485