ขัน

ฝันว่าได้จับขันตกน้ำ หรือตักน้ำราดตนเอง ทายว่า จะหมดเคราะห์ หมดโศกโรคภัย ถ้ากำลังดำเนินธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ จะได้รับผลสำเร็จอย่างมากโดยไม่คาดฝัน

เลขเสี่ยงโชค 80 82 88 180 182 188