ฝันเห็นเทวาลัย

ฝันเห็นเทวาลัยหรือโบสถ์พราหมณ์ที่ประดิษฐานเทวรูป หรือเห็นรูปปางต่างๆ ทายว่า จะได้รับการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน แต่ถ้าเป็นพ่อค้าจะมีการเปลี่ยนแปลงการค้าหรือโยกย้ายไปในทางที่ไม่สู้ดีนัก


เลขเสี่ยงโชค 69 66 609 694 696