ฝันว่าฟันหัก

ฝันว่าฟันตนหัก ถ้าเป็นฟันบน ทายว่า จะเสียญาติผู้ใหญ่ข้างฝ่ายบิดา 
ถ้าเป็นฟันล่าง  ทายว่า จะเสียญาติผู้ใหญ่ข้างมารดา
ถ้าฝันว่ามีฟันงอกขึ้นมาใหม่ทายว่า จะมีคนมาขออาศัยในบ้านไม่ดีนัก