ควาย

ฝันว่าได้ฆ่า วัว หรือ ควาย ทายว่า ท่านกำลังจะมีทุกขลาภ และถึงกับท่านจะต้องเสียของที่รัก หรืออาจจะเป็นคนรักของท่านก็ได้

ไม่ควรเสียงโชค