ฝันเห็นปฏิทิน

ฝันเห็นปฏิทินหรือได้รับปฏิทินปีใหม่จากใครคนหนึ่ง ทายว่า จะได้รับโชคลาภลอยหรือการเสี่ยงโชค แต่ถ้าเป็นการค้าที่กำลังดำเนินอยู่จะมีการโยกย้ายไปในที่ใหม่ที่ดีกว่าเดิม


เลขเสี่ยงโชค         (ให้ถือเลขตามปีพุทธศักราชหรือคริสตศักราชของปีใหม่ ปฏิทินในฝัน)