ฝันว่าเรียก

ฝันว่าเรียกใครคนใดคนหนึ่ง ทายว่า คนคนนั้นถ้าเป็นเพื่อนหรือญาติมิตรชอบพอกันจะได้รับความเดือดร้อน

ถ้าฝันว่าใครมาเรียกตัวเรา ทายว่า ตัวเราเองจะเดือดร้อนหนัก
เลขเสี่ยงโชค        ยังไม่ควรเสี่ยงโชค