ฝันเห็นป่าช้า

ฝันว่าได้เห็นป่าช้าหรือได้เดินไปในป่าช้า ทายว่า จะมีความสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง


เลขเสี่ยงโชค         ยังไม่ควรเสี่ยงโชค