ฝันว่าฉ่อโกง

ฝันว่าถูกฉ้อโกง หรือถูกคนตีชิง หรือฉ้อฉลในสิ่งของมีค่า ทายว่า จะมีเคราะห์ หรือมีคนคิดปองร้าย ให้ระวังตน


ไม่ควรเสี่ยงโชค

* การตีชิง คือ การทำร้ายเจ้าทรัพย์แล้วแย่งเอาของไป *