ฝันเห็นบุตร

ฝันว่ามีคนเอาเด็กมายกให้เป็นบุตรหรือคลอดบุตร ทายว่า จะต้องเสียของรักหรือเงินทอง