ฝันเห็นพริก

ฝันว่า ได้ลิ้มชิมพริก หรือเด็ดพริกสีแดงจากต้นทายว่า จะได้รับเคราะห์ หรือมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนใกล้บ้าน