ฝันว่าปลอบโยน

ฝันว่าตกทุกข์หรือมีเรื่องทุกข์ทางใจและมีใครเข้ามาช่วยปลอบโยนถ้าผู้ฝันมีฐานะตกยากอยู่แล้ว ทายว่า จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือ แต่ถ้าผู้ฝันมีฐานะดีจะตรงกันข้ามคือ จะมีผู้มาหลอกลวงให้เสียทรัพย์สิน


เลขเสี่ยงโชค          06         07          08          106         207          308