ฝันว่าบริโภค

ฝันว่าได้บริโภคอาหารหรือกินอิ่มเต็มที่ ทายว่า จะได้รับทุกข์และเคราะห์จากการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเสียเงินทอง