ฝันเห็นนุ่น

ฝันว่าได้จับนุ่นหรือสำลีหรือว่านุ่นกระจายเต็มบ้าน  ทายว่า  จะได้รับข่าวดีจากญาติมิตรทางไกลหรือ เป็นนิมิตดีภายในบ้าน


เลขเสี่ยงโชค         11          16          19          116          119          111