ฝันว่าบ้า

ฝันว่าตนเองเสียจริตหรือเป็นบ้า ทายว่า จะได้รับโชคจากการงานหรือการค้าถ้าฝันว่าได้พบคนบ้าทายว่าจะมีผู้มาช่วยเหลืออุปถัมภ์


เลขเสี่ยงโชค          42          46          38          424          464          384