กางเขน

ฝันเห็นเครื่องหมายกางเขนศาสนาคริสต์ หรือไม้กางเขนที่ปักบนหลุมฝังศพ ทายว่าจะมีลาภหรือเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน การซื้อขายจะดีขึ้น

เลขเสี่ยงโชค 40 44 14 440 441 117