ฝันเห็น กา

ฝันเห็น กาหรืออีกาดำ ทายว่า จะได้รับเคราะห์ หรือเป็นรางบอกเหตุร้าย ไม่ดีนัก