กวาง

ฝันเห็นกวางหรือเขากวางสวยงามได้จับต้องลูปคลำ ทายว่าจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหน้าทีการงาน แต่มักมีอันต้องให้เปลี่ยนแปลง หรือโยกย้ายที่อยู่ไปด้วยกับลาภ

เลขเสี่ยงโชค 21 22 23 712 722 713