ขุด

ฝันว่าขุดดิน ทายว่า ถ้าเป็นพื้นดินที่สะอาดจะทำให้ท่านได้รับโชคลาภข่าวดี ถ้าเป็นพื้นดินสกปรกจะทำให้ได้รับความยุงยากร้อนใจจากญาติมิตร

เลขเสี่ยงโชค 10 12 0101 121