ฝันว่าเมา

ฝันว่าเมาเหล้าหรือเมายา ทายว่า จะมีเคราะห์ร้ายทำสิ่งใดไว้จะผิดพลาดถึงขั้นเสียหายยัง

เลขเสี่ยงโชค         ไม่ควรเสี่ยงโชค