ฝันว่า กินคน

ฝันว่า ได้กินศีรษะคนดิบๆ ทายว่า ท่านจะได้เป็นใหญ่ และจะได้ปกครองคนส่วนรวม

เลขเสี่ยงโชค         94         91         194         191ความฝันที่อาจเกี่ยวข้อง

กินเนื้อคน