ขนตา

ฝันว่าขนตาตนเองงอกงาม ทายว่าจะเป็นนิมิตมงคลสำหรับคนทุกคน เป็นหญิงจะได้รับชื่อเสียงและการยกย้องไปในทางที่ดี เป็นชายจะทำกิจการเจริญยิ่งขึ้น แต่ฝันว่า ขนตาร่วงหรือจับถอนหลุดออกมา ทายว่า จะโขคร้าย ตรงกันข้ามกับฝันว่าขนตางอกงาม

เลขเสี่ยงโชค 36 38 136 138 638