ฝันว่าตกช้าง

ฝันว่าตกลงมาจากหลังช้าง หรือคอช้าง ทายว่า จะได้รับราชภัย ได้รับความเดือนร้อนยุ่งยาก ถูกไล่ออกจากกงาน หรือทำงานผิดพลาด ขาดทุน

เลขเสี่ยงโชค ไม่ควรเสี่งโชค

(หมายเหตุ: ราชภัย คือ ภัยจากทางราชการ เช่น ถูกจับกุมไปดำเนินคดีในโรงศาล ถูกตัดสินจำคุกบ้าง ปรับให้เสียเงินบ้าง สั่งประหารชีวิตบ้าง ลดตำแหน่งบ้าง ให้ออกจากงานราชการบ้าง เป็นต้น)