ฝันเห็นประโคม

ฝันเห็นการประโคมด้วยเครื่องพิณพาทย์หรือเครื่องสายไทยในงานมงคลใดมงคลหนึ่ง ทายว่า จะต้องเสียญาติหรือคนในครอบครัว

เลขเสี่ยงโชค         อย่าเพิ่งเสี่ยงโชค