ฝันเห็นโพงพาง

ฝันเห็นเครื่องโพงพางดักปลา หรือ เห็นคนดักปลาด้วยเครื่องโพงพาง ทายว่า จะได้รับข่าวดีจากทางไกล หรือมีคนแปลกหน้านำข่าวดีมาหา

เลขเสี่ยงโชค         44         46         468         448         488