ฝันเห็นป้อมปราการ

ฝันเห็นป้อมปราการ หรือกำแพงวังกำแพงเมืองเก่าๆ ทายว่า การงานที่กำลังดำเนินอยู่จะมีอุปสรรคขัดขวางหรือมิฉะนั้นจะประสบความขาดทุนย่อยยับหรือ ถูกโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ยัง

เลขเสี่ยงโชค        ไม่ควรเสี่ยงโชคอย่าเพิ่งเสี่ยง