ฝันว่านองเลือด

ฝันว่าได้เห็นการฆ่ากันนองเลือดหรือเลือดสัตว์ที่ถูกฆ่านองพื้นถนนทายว่าจะได้ลาภลอยหรือมีโชคทางการเสี่ยงโชค


เลขเสี่ยงโชค         20         28          80         288          208          248