กรวดทราย

ฝันเห็นกรวดทราย หรือได้จับก้อนกรวด ก้อนทราย ทายว่า จะได้รับทุกข์จากการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นหรือจะได้รับความเดือดร้อนเพราะคนในครอบครัว