ฝันเห็นฉมวก

ฝันเห็นฉมวกหรือสามง่ามแทงปลา หรือได้จับฉมวก ทายว่า จะได้รับโชคทางการงานหน้าที่ดีขึ้น
ถ้าเป็นการค้า ทายว่า จะได้รับผลกำไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ถ้าใช้ฉมวกแทงปลาได้ในฝัน ทายว่า จะได้ลาภจากการพนัน หรือการเสี่ยงซื้อขายหรือหุ้น


เลขเสี่ยงโชค     33     37     38     887     338     937