ฝันว่าทดน้ำ

ฝันว่าได้ทดน้ำหรือ วิดน้ำในคูใหญ่เอามาใส่ในคูเล็ก เป็นที่กักเก็บน้ำของตนเอง(ทดน้ำหมายความว่ากักน้ำไว้เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่าหนึ่ง) ทายว่า เป็นมงคลฝันผู้ฝันจะเป็นผู้มีอำนาจ หรือได้รับการเลือกตั้งขึ้นมาให้เป็นใหญ่หรือคิดสิ่งใดก็จะสมหวัง


เลขเสี่ยงโชค 29 49 298 498 492