เครื่องครัว

ฝันเห็นครัว หรือเครื่องครัว เช่น เตาไฟหรือภาชนะหุงต้ม ทายว่า จะได้โยกย้ายหรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ดีกว่าเก่า ชายที่มีครอบครัวล้วจะได้บุตรเป็นหญิง หรือจะได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นดีกว่าเดิม

เลขเสี่ยงโชค 18 28 29 289 218 890