ฝันเห็นใบลาน

ฝันว่าได้ใบลานมาเป็นแผ่นๆหรือ ใบลานเข้ามาอยู่ภายในบ้านของตนเอง ทายว่า จะได้รับข่าวร้ายหรือจะมีเรื่องตกอกตกใจเกิดขึ้นในบ้าน