ฝันว่าจุดไฟ

ฝันว่าจุดไฟติดง่ายและลุกโพลงดี ทายว่า คนที่แต่งงานแล้ว จะได้บุตรที่แข็งแรงอ้วนท้วนสมบูรณ์ แต่ถ้าฝันว่าจุดไฟแล้วดับ ดับแล้วจุดใหม่ แล้วดับอีก ทาบว่า บุตรที่อยู่ในท้องจะแท้งหรือคลอดยาก


เลขเสี่ยงโชค     40     54     64     464     540