ฝันว่าจับเจ่า

ฝันว่าตนเองนั่งจับเจ่าคนเดียวในที่เปลี่ยว หรือในห้องลำพังคนเดียว ทายว่า จะต้องมีการโยกย้ายที่อยู่หรือ ที่ทำงานไปในที่ไกลๆ