กุญแจหาย

ฝันว่ากุญแจของท่านหายไป ทายว่า ท่านจะต้องได้รับความเดือดร้อน และจะต้องเสียทรัพย์สินเงินทอง ไม่ควรเสียงโชค