ฝันเห็นโซ่ตรวน

ฝันเห็นโซ่ตรวน หรือถูกโซ่ตรวนผูกมัด ทายว่า จะได้รับเคราะห์ร้ายจากญาติมิตรหรือสหาย หรือเคราะห์ที่เกิดจากคนในบ้าน