ฝันเห็นเบาะ

ฝันว่าเก็บเบาะหรือที่นอนเด็กเล็กได้หรือ ฝันเห็นเบาะมีทารกลอยมากลางน้ำ ทายว่า  จะได้รับเคราะห์จากผู้น้อยหรือคนในบ้านจะเจ็บป่วย