กระจก

ฝันเห็นกระจกส่องหน้าหรือได้ส่องกระจก ทายว่า จะได้รับเคราะห์จากกรรมเก่า หรือทางชื่อเสียง  ถ้าฝันเห้นกระจกสีต่างๆ จะได้รับโชคลาภทางการงาน และหน้าที่หรือชื่อเสียงเกียรติคุณ

เลขเสี่ยงโชค 97 47 07 974 667