กราม

ฝันว่ากรามของตนหัก ทายว่า ญาติผู้ใหญ่ของท่านจะตายจากท่านไป กรามข้างร่างเป็นญาติฝ่ายชาย กรามข้างล่างเป็นญาติฝ่ายหญิง  ไม่ควรเสี่ยงโชค