ฝันว่าดนตรี

ฝันว่าได้ยินเสียงดุริยางค์หรือ ดนตรีขับกล่อมมาแต่ไกลหรือ ฝันว่าได้เห็นเครื่องดนตรีตั้งเป็นวงอยู่ ทายว่า จะต้องเสียญาติหรือ คนภายในครอบครัว


เลขเสี่ยงโชค ไม่ควรเสี่ยงโชค