เข็มเย็บผ้า

ฝันว่าได้จับเข็มเย็บผ้า หรือ ได้เห็นเข็ม ทายว่า หญิงที่มีสามีจะตั้งครรภ์ แต่ถ้าเป็นหญิงโสดและชายโสดทายว่า จะถูกยุยงให้แตกร้าวความสามัคคีกับเพื่อนฝูง