ฝันว่าซื้อขาย

ฝันว่าคนมุงซื้อขาย หรือฝันว่าตัวเองได้จับจ่ายซื้อของใช้ต่างๆ ทายว่า จะได้รับข่าวจากญาติมิตรที่อยู่ห่างไกล


เลขเสี่ยงโชค     15 19 26 562 619 715