ฝันเห็นนางพยาบาล

ฝันเห็นนางพยาบาลอย่างใกล้ชิดได้พูดคุยด้วย ทายว่า จะได้รับเคราะห์ทางการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุในการเดินทาง